Metodologia

El procés de construcció es fa conjuntament amb l’associació Eval, Esport i Valors. És una associació constituïda per un equip de professionals amb l’objectiu de crear i acompanyar processos d’aprenentatge i inclusió social, recuperar els valors humans i impulsar el desenvolupament de lideratge i generar processos comunitaris solidaris de transformació a través de l’esport.
Formen part del Movimiento de Fútbol Callejero, xarxa mundial constituïda per un conjunt d’organitzacions socials que a través de la metodologia del Futbol de Carrer, comparteixen la missió de construir ciutadania, defensar els drets humans, promoure una societat inclusiva i reconèixer la diversitat cultural.

Podeu consultar les classificacions al següent enllaç:

http://totsjuguem.cat/public/

Més informació:

www.eval.cat

www.movimientodefutbolcallejero.org