Història

La Champions Vic neix l’any 2011, dins del Pla de Barris de Vic Sud i del Centre Històric i la Calla.

Es detecta la necessitat de treballar amb els infants i els joves, davant de la dificultat de trobar canals de participació estables amb aquest grup. Així, es desenvolupa la idea de fomentar que els participants no es limitin a jugar els partits, sinó que siguin part activa en tot el procés d’organització del torneig. En aquesta primera edició, els participants són joves d’entre 8 i 14 anys.

El treball ben fet i la bona valoració dels participants provoca que el projecte tingui continuïtat, i que aconsegueixi ser un referent en la programació d’activitats d’estiu a la ciutat. No només es creix en participació durant les següents edicions, sinó que també s’amplien les franges d’edat i les activitats fins a esdevenir el format actual d’Escola Oberta d’Estiu Champions Vic.